Notater


Match 1 til 50 fra 823

      1 2 3 4 5 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
"Ejbymordet" er blevet et begreb, der gennem tiden har optaget beboerne i Hornsherred. Det var en barsk affære, og der er ingen tvivl om, at sagen har været diskuteret i mange år, også på Breinagergaard.

Kort fortalt handler sagen om drabet på en familie på 3 personer. De boede på Ejby Mark, lige syd for Breinagergaard. Den 16. januar 1842 om aftenen, kom 2 personer til huset på Ejby Mark. Den ene af gerningsmændene var i familie med konen, og mente at de havde lagt penge til side. Under påskud af, at manden skulle vise dem vej, lokkede de ham ud af huset og et stykke væk. Ved Ejby Å, der løber i Ejby Ådal, blev han slået ihjel, ramt af en enkelt skud med et haglgevær og med adskillige slag i hovedet med geværkolben. Herefter gik gerningsmændene tilbage til huset, og her slog de konen og den 12-årige søn ihjel. Herefter gennemsøgte de huset og fandt (som ventet) 300 Rigsdaler.

Den 17. januar, om morgenen, blev liget af manden fundet af Jens Christensen af Ordrup. Følgende fremgår af forhørsprotokollen:

«i»Derefter mødte Indsidder Jens Christensen af Ordrup, der paa Anledning forklarede, at den Løverdag, der gik forud for Mordene, begav han sig om Eftermiddagen fra sit Hjem hos Gaardmand Christen Larsen i Ordrup, til sin Kone, der boer hos sin Fader Aftægtsmand Søren Larsen af Kyndeløse Mark, hvor han boier i Hans Sørensens Gaard. Cpt. ankom der omtrent Klokken 6 og blev hele Natten, og Natten mellem Søndag og Mandag. Kl. henved 8 om Mandag Morgen gik han derfra, for at gaae til sit Hjem, og da han ankom paa den anden Side af Aaen, saae han et Liig ligger med knuust Hjerneskal …..
«/i»
Som det fremgår var Jens Christensen på vej fra Breinagergaard da han fandt liget. Jens Christensen var svoger til Hans Sørensen, idet han var gift med én af Hans Sørensens søstre.
At Jens Christensen og hans kone ikke opholdt sig samme sted var ikke ualmindeligt dengang. Slet ikke når ægteskabet var nyt, og man tog det arbejde der var rundt om på egnen.

Tjenestedreng Frantz Ebbesen fra Kyndeløse Mark, der ligeledes blev afhørt til sagen, forklarede, at han om aftenen var ovre hos naboen for at låne nogle jernkiler, og at han på vejen hjem hørte dels skud og dels slag. Han antog, at det var på Hans Sørensens lod, hvor man skød en grævling. «i»"….men da det faldt ham ind, at Hans Sørensen ikke havde skydetøj …." «/i»mente han, at det var et menneske der blev slået ihjel. Han blev talt til ro da han kom hjem, og der blev ikke foretaget videre i den anledning.

Først nogen tid senere blev Hans Sørensen afhørt. Af forhørsprotokollen fremgår følgende:

«i»Derefter mødte Gaardmand Hans Sørensen af Kyndeløse Mark, der forklarede, at han Onsdagen efter Mordene, ved at passere Fodstien paa det sted, hvor Niels Jørgensens Liig fandtes, om Eftermiddagen kl. 1, paa Fodstien, omtrent 8 skridt nordvestlig for dette steed, fandt 3 stykker uldne Klude som af en forladning, hvilke han optog og gemte, i den Hensigt at oplyse dem, og fortalte han ved Obductionsforretningen, at han havde fundet disse Klude. Derimod maa han vedgaa, at han ikke har anmeldt saadant enten for Politimesteren eller Sognefogeden, og da han ikke senere hørte noget til Sagen, ere disse Stykker nu forkomne ham. Cpt. blev forevist den af Sognefoged Jørgen Jensen i dag indleverede Klud, og erklærede Cpt. Hans Sørensen at denne aldeles ligner de af ham omforklarede Stykker. Cpt. har ikke hørt noget Skud eller nogen Allarm den Søndag Aften eller Nat, som Mordene opdagedes om Mandagen.

«/i»Også andre med tilknytning til familien og Breinagergaard blev afhørt. Gårdmand i Ejby Jørgen Nielsen medvirkede ved obduktionforretningen og blev afhørt om sit kendskab til den afdøde familie. Jørgen Nielsen er far til Mariane Marie Jørgensdatter. Hun blev 16 år senere gift med Niels Hansen, Hans Sørensens søn.

Sagen blev opklaret ved en meget grundig efterforskning. 2 mænd fra byen Venslev, der ligger nord for Ejby, erkendte mordene. De havde hørt rygter om, at familien havde penge på kistebunden, og da hustruen var i familie med den ene af gerningsmændene, var de nødt til at slå dem alle ihjel!!!
Ved tilståelsen forklarede de i øvrigt, at de umiddelbart før de nåede til gerningsstedet, satte en blå ulden klud om stenen på hanen, for at geværet ikke skulle gå af i utide. Det kan være den klud Hans Sørensen fandt.
Begge gerningsmænd blev idømt dødsstraf, som blev fuldbyrdet på Galgebakken i Roskilde, den 22. marts 1843. 
Sørensen, Hans Christian (I1122)
 
2
3-årskrigen
Var ombord på et krigsskib 
Andersen Hjermitslev, Niels Peter (I770)
 
3
Begangen Lejermaal med løs Quinde, Kirstine Madsdaatter 
Clemmentsøn, Svend (I823)
 
4
Boede hos sin søn, Jens Larsen 
Sørensdatter, Sophie (I2613)
 
5
Boede hos sønnen Jens Larsen ved sin død 
Sørensdatter, Sophie (I2613)
 
6
Bor hos sønnen, Søren Larsen 
Jensen, Lars (I2612)
 
7
Breinagergaard blev solgt ud af familien i 1909 til Lars Peder Christiansen. Lars Peder Christiansens datter Ingrid Christiansen blev senere gift med Eigil Boye Jensen, og de blev kendt i lokalområdet som beboere på Breinagergaard. 
Sørensen Hansen, Hans Christian (I1895)
 
8
Deltog i et søslag ved Fornæs Fyr, hvor de vandt over en engelsk brig. Kongen havde derefter bevilliget 2 fedesvin som festmåltid.
Omborg på litra 3, en kanonbåd 
Christensen, Anders (I774)
 
9
Efter Søren Larsens overtagelse af gården sad forældrene i velfortjent aftægt. I det hele taget må Lars Jensen og Sophie Sørensdatter have været både dygtige og flittige. De overtog en forsømt og forgældet ejendom, og da de overdragede den til sønnen Søren Larsen, var den udflyttet, uden restancer og blev ved taksationsforrretningen beskrevet som «i»..alt uden brystfældighed…«/i»Den eneste bemærkning var, at gærder og hegn skulle bringes i den foreskrevne højde. Det må tages som et udtryk for, at arbejdet efter udflytningen ikke var helt færdigt. Der er næppe tvivl om, at Lars Jensen og Sophie Sørensdatter fortsat hjalp til på gården.

De havde siden overtagelsen været vidne til, og deltaget i en af de største omvæltninger i landbrugets historie, nemlig udskiftningen af fællesskabet. 
Jensen, Lars (I2612)
 
10
Efter Søren Larsens overtagelse af gården sad forældrene i velfortjent aftægt. I det hele taget må Lars Jensen og Sophie Sørensdatter have været både dygtige og flittige. De overtog en forsømt og forgældet ejendom, og da de overdragede den til sønnen Søren Larsen, var den udflyttet, uden restancer og blev ved taksationsforrretningen beskrevet som «i»..alt uden brystfældighed…«/i»Den eneste bemærkning var, at gærder og hegn skulle bringes i den foreskrevne højde. Det må tages som et udtryk for, at arbejdet efter udflytningen ikke var helt færdigt. Der er næppe tvivl om, at Lars Jensen og Sophie Sørensdatter fortsat hjalp til på gården.

De havde siden overtagelsen været vidne til, og deltaget i en af de største omvæltninger i landbrugets historie, nemlig udskiftningen af fællesskabet. 
Sørensdatter, Sophie (I2613)
 
11
Han overtog samtidig forpligtelserne til Communitetet og i stedet for købesum skulle Hans Sørensen overtage gælden på 157 Rigsdaler til Communitetet, han skulle betale landgilde for året 1831 på 72 Rigsdaler og endelig recognition som ny arvefæster 31 Rigsdaler.
I "handelen" indgik endvidere følgende

«i»Af mit Indbo forbeholder jeg mig og som jeg derfor medtager, naar jeg udflytter fra Gaarden, foruden en Koe og 4 Faar, mit og Kones Kister og Gangklæder, alt hvad vi nødvendigen behøver, deriblandt 2 Sengesteder med fornøden Dyner og Lagener, et Stueuhr, et Bord, 2 Stole, et Speil, en Kaaberkjedel paa en Spand, en lille Gryde, En Ballie og et Bryggekar samt en Vandspand.«/i» 
Sørensen, Hans Christian (I1122)
 
12
Hos Lars Nielsen 
Christophersdatter, Mette (I2263)
 
13
Hos Niels Pedersen Trane 
Andersen Hjermitslev, Niels Peter (I770)
 
14
Hos pastor Ludwig Selschau 
Thomasdatter, Marianne (I771)
 
15
I 1775 beskrives gårdens tilstand som mådelig, så der er tilsyneladende sket fremskridt fra Lars Jensen overtog gården. Af samme beskrivelse fremgår, at der var 10 heste, 2 køer, 1 kvie, 1 stud, 2 kalve, 7 får og 16 grise. Af materiel var der 2 vogne, 1 plov, 1 træharve og 1 jernharve.
Der var 2 der gjorde tjeneste på gården, en karl (Anders Jensen, 26 år) og en dreng (Niels Nielsen, 13 år). 
Jensen, Lars (I2612)
 
16
I bror Eriks skifte 
Christensen Kok, Nicolai (I2711)
 
17
I pleje hos bedsteforældre på morens side 
Jensen, Johanne (I1600)
 
18
Kundskab Mg; Opførsel G 
Nielsen, Ane Johanne (I1175)
 
19
Kundskaber G+; Forhold: Mg 
Jensen, Krista (I1004)
 
20
Kundskaber og forhold: God 
Mikkelsen, Mikkel Peter (I1648)
 
21
Kundskaber: Jævngod; Opførsel: Særdeles god 
Pedersen Mikkelsen, Mine (I1221)
 
22
Lever af håndgerning 
Josephsdatter, Dorthea Marie (I864)
 
23
Lever af jordlodden 
Pedersen, Peder (I729)
 
24
Lever af sin jord 
Pedersen, Jørgen (I1066)
 
25
Lever af sin jordlod 
Andersdatter, Mette (I777)
 
26
Lever af sin jordlod 
Pedersen, Jørgen (I1066)
 
27
Matr.nr. 3 
Larsen, Jens (I2614)
 
28
Med jord 
Thomsen, Anders (I789)
 
29
Med jord 
Larsen, Hans (I1111)
 
30
Med jord 
Pallisgaard, Lars Christensen (I1137)
 
31
Med jord 
Pallisgaard, Lars Christensen (I1137)
 
32
Mistede huset under depressionen 
Larsen, Anna Marie (I564)
 
33
Niels Hansen«i» blev antagen til Confirmationsforberedelse, under denne udviste han ret God Flid og efter at være udskreven af Skolen, blev han confirmeret i Lyndbye Kirke«/i». «i»Kundskab "g" Opførsel "mg".«/i» 
Hansen, Niels (I234)
 
34
Og lever af håndgerning 
Josephsdatter, Dorthea Marie (I864)
 
35
One room schoolhouse 
Jensen, Peter John (I2297)
 
36
Opvokset hos bedsteforældrene Jens Frederiksen og Johanne Kirstine Nielsdatter 
Jensen, Jensine Kirstine (I2580)
 
37
Plejebarn hos bedstefaderen Anders Christensen 
Nielsen Hjermitslev, Thomas Peter (I2012)
 
38
Senere fik Christian Hansen lyst til at se sig om, og på baggrund af en stillingsannonce i avisen, søgte han til godset Hessel ved Grenå. Her startede han den 1. november 1891 som arbejdende landvæsenelev og kusk. Han var der i 1 år og fik følgende anbefaling:

«i»K. Hansen -Søn af Gaardeier Hansen i Kyndeløse ved Roskilde- har opholdt sig her et Aar til 1. Nobr. 1892 som arbeidende Landvæsenselev. Hansen er et ordentligt Menneske som med Interesse fulgte de forskjellige Dele af Bedriften. Hans Spørgsmål var Vidne om, at han altid vilde være med, og at han tænkte over Tingene, og han opfattede godt, hvad han saae og hørte. Jeg har derfor en god tro til ham.
Hessel i Nobr. 1892
Lichtenberg.«/i» 
Sørensen Hansen, Hans Christian (I1895)
 
39
Skifte efter Enkens afdøde Mand sluttet 27 mar 1873 
Nielsdatter, Lise (I437)
 
40
Som den første af 5 generationer.

Fæstebrevet på gården i Kyndeløse blev skrevet under den 5. august 1771. Lars Jensen fæstede gården af Communitetet. Den tidligere fæster Anders Madsen havde frasagt sig fæstet «i»formedelst armod og uformuenhed.«/i» Gården var da også i dårlig stand, da Lars Jensen overtog den. Lars Jensen blev fritaget for første års landgilde, for som der står: «i»…på det hand desbedre kand komme i stand …… «/i»Dertil kom, at der var gæld og restance til Communitetet. Denne gæld blev eftergivet på nedennævnte betingelser, der er anført i fæstebrevet:

«i»Bepligtes Lars Jensen herimod at sætte Gaarden og dens Bygninger i forsvarlig Stand og samme tillige med Besætningen saaledes forbedre og vedligeholder, at det altid kand befindes i forsvarlig Stand og udstaae uvildige Mænds Syn efter loven, samt ved fratrædelsen, enten det sker formedelst dødsfald, eller andre tilfælde være til Gaardens fulde Bygning og Besætning og Besædning ansvarlig.

«/i»Der skulle naturligvis betales indfæstning, men det kan være svært at forholde sig til beløbets størrelse. Mere interessant er det da også, hvor mange forpligtelser der var knyttet til overtagelsen af gården. Herunder er nævnt de væsentligste
- kongelige skatter, ordinære som ekstraordinære,
-årlig landgilde (der i 1775 var 2 tønder rug, 2 tønder byg, 1 tønde havre, 1 lam og 7 skilling),
-fogedpenge,
-tiendeafgift og
-brandhjælp.

Endelig forpligtede Lars Jensen sig til at være arbejdsom, lydig og lovlydig. 
Jensen, Lars (I2612)
 
41
Tager fra Øster Brønderslev til Horsens som uddannet skrædder og bliver ansat hos Jessen 
Andersen, Lars Andreas (I539)
 
42
Tjenestefolk Jørgen Nicolajsen (ugift 23 år) og Margrethe Ludvigsdatter (19 år) 
Jensen, Lars (I2612)
 
43
Ved agerbruget 
Jensen, Søren (I1160)
 
44
Ved sin død 
Nielsen, Jørgen (I295)
 
45
Ved sin død 
Christensen, Laust (I474)
 
46
Ved sin død 
Nielsen, Thomas (I574)
 
47
Ved sin død 
Jensdatter, Anne (I743)
 
48
Ved sin død 
Jensen, Søren (I1160)
 
49
Ved sin død 
Mikkelsen, Peder Morten (I1219)
 
50
Ved sin død 
Jensen Gaarden, Jens (I1275)
 

      1 2 3 4 5 ... 17» Næste»